„VPE-team“

Отговорникът Връзки с обществеността към АСМБ сформира екип „VPE-team“, който да подпомага дейността му. Екипът ще се състои от следните позиции:
New Technologies Assistant – с отговорност за техническата поддръжка на сайта на Асоциацията, както и очаквания за иновативни идеи в сферата на новите технологии
Media & Visibility Assistant – отговорен за изготвянето на видеа, плакати и други промоционални материали
Fundraising Assistant – който да участва в работата с партньорите на АСМБ
Publications Assistant – отговорен за писането на прес-съобщения и статии.
Всеки един от асистентите ще работи съвместно с отговорника „Връзки с обществеността“ за реализирането на посочените цели.

Краен срок за кандидатстване: 22.04.2014https://docs.google.com/forms/d/1NHuNvwGcZ8kxEkckRscXavRxRwURyEB5MXEwhoxxg6w/viewform

След този срок ще бъде проведено интервю с всеки от кандидатите.
Обявяване на резултатите: след 03.05.2014

За допълнителна информация и въпроси може да пишете на: vpe@amsbulgaria.net

Author Info

president

No Comments

Post a Comment