SCORA X-change Call for OC

📢Уважаеми колеги , пред Вас се отдава възможност да се включите като част от Организационния комитет за предстоящия летен обмен , свързан с Репродуктивно здраве и СПИН.
🔴 SCORA X-Change е едностранна програма за обмен на членове на IFMSA, фокусирана върху сексуалното и репродуктивно здраве и права.
🌍 Целта на програмата е да запознае участниците с информация за социалната и здравна ситуация и стратегиите на приемащата държава по гореспоменатите теми, подчертавайки значението на глобалното здраве, както и насърчавайки дискусии между студентите.
👩‍❤️‍👩 Тяхната визия е свят, в който всеки човек може да упражнява свободно своите сексуални и репродуктивни права, без стигма и дискриминация.
ℹ️За период от три седмици , SCORA-eнтусиасти ще се потопят в дълбините на Акушерството и гинекологията , Асистираните Репродуктивни Технологии , Инвитро процедурите и ще трупат полезни познания и опит.
📍Като домакини в нашия обмен ще бъдат градовете – София , Пловдив и Бургас.
🕐Кога? 09-30.09.2024
-Бургас / 09-15.09.2024/
-Пловдив /15-22.09.2024/
-София / 22-30.09.2024/

🙌🏻Ако си достатъчно мотивиран , пълен с желание и идеи , желаеш да допринесеш за един незабравим SCORA X-Change , стани част от нашия екип!
❤️Ще се радваме да работим заедно!❤️
‼️Заемащите позиция в OC ще получат точки за обмен ‼️

~ EN ~

📢Dear colleagues, you are given the opportunity to join the Organizing Committee for the upcoming summer exchange related to Reproductive Health and AIDS.
🔴 SCORA X-Change is a unilateral IFMSA member exchange program focused on sexual and reproductive health and rights.
🌍 The purpose of the program is to familiarize participants with information about the social and health situation and strategies of the host country on the aforementioned topics, emphasizing the importance of global health, as well as encouraging discussions among students.
👩‍❤️‍👩 Their vision is a world where every person can freely exercise their sexual and reproductive rights, without stigma and discrimination.
ℹ️For a period of three weeks, SCORA-enthusiasts will immerse themselves in the depths of Obstetrics and gynecology, Assisted Reproductive Technologies, Invitro procedures and will accumulate useful knowledge and experience.
📍The hosts of our exchange will be the cities of Sofia, Plovdiv and Burgas.

🕐When? 09-30.09.2024
Burgas / 09-15.09.2024/
Plovdiv /15-22.09.2024/
-Sofia / 22-30.09.2024/

🙌🏻If you are motivated enough, full of desire and ideas, willing to contribute to an unforgettable SCORA X-Change, become part of our team!
❤️We will be happy to work together!❤️
‼️Positioners in OC will receive exchange points ‼️

Author Info

president

No Comments

Post a Comment