Научна сесия по време на Пролетна Национална среща на АСМБ

Драги колеги,

В следствие проведеното при записването за XXXI  Национална среща проучване, след обстоен преглед на
резултатите и в отговор  на проявения от Вас интерес, сме горди да обявим първата научна сесия на АСМБ-Варна, организирана от локалния комитет по Научно образование (SCOME) с отговорник.

Като всяко научно събитие тази сесия има своите правила и критерии:

  1. Всяко локално юридическо лице (ЮЛ) има право да участва САМО с две разработки, които предварително са одобрени от председателя на локалното ЮЛ и които в последствие са подадени към организатора (АСМБ-Варна) в срок.
  2. Една от разработките трябва да бъде на тема, свързана с дейността на АСМБ (кампании, проекти, организирани събития), а другата – със свободна тематика.
  3. Абстрактите трябва да бъдат написани на български език, като лимитът за брой думи е 250-300.
  4. Абскрактите трябва за бъдат структурирани, както следва:
  • Въведение
  • Материали и методи
  • Резултати
  • Заключение
  1. Абстрактите трябва да бъдат подадени до 23.59 часа 12.03.2017 (Неделя) на e-mail адрес: varna@gmail.com
  2. Сесиите с орални презентации, допълнени с презентация в PPT формат, имат времеви лимит от 8 минути на разработка.                    (Сесиите с орални презентации ще се проведат по време на XXXI  Национална среща на АСМБ )

Абстрактите ще подлежат на рецензия и при разминаване с горепосочените критерии ще бъдат върнати на авторите за корекции.

Победителите в двете сесии получват награда БЕЗПЛАТНА регистрация за петия Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB), организиран отстудентите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в град Варна.

footer-logo

Всички абстракти от първата научна сесия на АСМБ ще бъдат публикувани онлайн в PDF формат като част от Aбстракт бук на сесията  след провеждането на XXXI Национална среща на АСМБ.

Организаторите на научната сесия от SCOME към АСМБ-Варна призовават да се поддържа строго научен стил в изготвянето на разработките и Ви пожелават УСПЕХ!

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment