АСМБ търси Tеб! Кандидатирай се за член на Управителен съвет на АСМБ

Кандидатите за членове на Управителния съвет трябва да обявят своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията. За тази цел в 14 – дневен срок преди датата на Общото събрание кандидатите трябва да изпратят  необходимите съгласно устава на АСМБ документи. Краен срок за изпращане на кандидатури : 11.11.2016 год. (петък) до 23.59 часа на info@amsbulgaria.net .  Кандидатурата на кандидатите трябва да бъдат в pdf формат и да съдържа стратегия за развитие на организацията, мотивация на кандидата и кратка автобиография. Всеки един от кандидатите трябва да бъде одобрен от Локалното юридическо лице член на АСМБ, което издига кандидата.

Формата за кандидатура може да откриете тук:

След посочения срок АСМБ поема ангажимента да изпрати получените номинации до членовете си за информация и запознаване с кандидатурите. В деня на Общото събрание кандидатът трябва да представи своята кандидатура под формата на презентация.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас!

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment