73’MM Third call

❗English Below❗
Уважаеми членове на AMSB,
Сега може да кандидатствате за място в делегацията за 73-то Общо събрание на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) в Кито, Еквадор.
Срещата ще се проведе ЛИЧНО от 1-ви до 7-ми март 2024 г.
Всеки активен студент по медицина, който е член на един от седемте локални клона на АСМБ, е добре дошъл да кандидатства като делегат, който да представлява АСМБ на това международно събитие.
За третата покана можете да кандидатствате за:

  • Сесии за управление на медицинските асоциации на IFMSA – NMO management /1 място/

Срещата е на английски език, затова моля попълнете формата на английски език.

Кандидатури на български език НЯМА да бъдат разглеждани.

Краен срок: 10.01.2024 г., 23:59 GMT+2

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен тук: President.ambulgaria@gmail.com

Успех,
Камелия Димитрова
Председател на АСМБ

~EN~

Dear AMSB Members,
You can now apply for a place in the delegation to the 73rd General Assembly of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) in Quito, Ecuador.
The meeting will be held IN PERSON from March 1st to March 7th, 2024.
Any active medical student who is a member of one of the seven local branches of the ASMB is welcome to apply as a delegate to represent the ASMB at this international event.
For the third call, you can apply for:

  • IFMSA Medical Association Management Sessions – NMO management /1 place/

The meeting is in English, so please fill out the form in English.

Applications in Bulgarian will NOT be considered.

Deadline: 10.01.2024, 23:59 GMT+2

If you have any questions, don’t hesitate to contact me here: president.ambulgaria@gmail.com

Good luck,
Kamelia Dimitrova
Chairman of ASMB

Author Info

president

No Comments

Post a Comment