Светът е голям и обмени дебнат отвсякъде

Скъпи колеги,

светът е голям и ОБМЕНИ дебнат отвсякъде!

IFMSA всяка година провежда над 10 000 обмена годишно на студенти-медици от целия свят. Асоциацията на студентите-медици в България(АСМБ) Ви дава възможност да бъдете част от това приключение, да имате едномесечен стаж в чужбина, изцяло обвързан с медицината.

Професионален обмен в отделение в чуждестранна болница или работа по научен проект на научен обмен – и двете ви изграждат като бъдещи медици!

Ето ги и държавите,в които можете да осъществите вашето мечтано пътешествие в света на медицината:

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстването започва на 16.10.2017г.  Очаквайте още информация скоро,условията може да проверите в критериите за обмен,качени на сайта на АСМБ: http://amsbulgaria.net/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/criteria/

При въпроси се свържете с локалния си отговорник по професионален или научен обмен.

Keep exchangin’!


Dear fellow medical students,

The world is big and exchanges lurk around the corner!

Every year IFMSA conducts around 10 000 exchanges for medical students worldwide. The Association of Medical Students in Bulgaria(АMSB) gives you the opportunity to be a part of this adventure, to experience one month of internship in a foreign hospital.

Professional exchange in a department in a hospital abroad or working on a science project while being on a research exchange are both shaping your personality as a future doctor!

And here are the available countries for you to choose from:

 

You can apply for our exchanges from 16.10.2017. Soon we will provide you with more information, until then you can check our exchanges criteria:  http://amsbulgaria.net/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/criteria-for-exchange-program/

If you have any questions you can contact your local exchange officers.

Keep exchangin’!

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment