Мартенска Онлайн Генерална Асамблея 2021

English below

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина от целия свят. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 136 национални членски организации от 127 страни на шест континента. Точно 3 годни след основаването на АСМБ, през 1993 г. сме приети за кандидат-член. След едногодишен изпитателен срок АСМБ става пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA и в този момент нашето околосветско пътешествие започна!

Сега предстои 70-ма Генерална Асамблея, която ще се проведе онлайн в периода 26.02-13.03.2021

Всеки един активен АСМБеец може да кандидатства за участие на най-голямото IFMSA събитие и да представлява АСМБ на интернационално ниво.

Допълнително към принадлежността си към АСМБ, кандидатът трябва да покрива следните условия:

  • да е активен член на АСМБ;
  • да има амбицията да се развива на национално/интернационално ниво;
  • да е посетил поне две Национални срещи на АСМБ;
  • да няма наказания след предишни интернационални събития.

Кандидатстването за участие става с попълването на тази форма

Срок за кандидатстване: 04 януари 2021 г., 23:59 GMT+3 (българско време).

Кандидатурата трябва да е попълнена на английски език! Кандидатури, попълнени на български език, няма да се разглеждат!

– –

The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) is a non-governmental organization representing an association of medical students from all over the world. It is founded in May 1951 and currently has 136 national member organizations from 127 countries on six continents. Exactly 3 years after the foundation of AMSB, in 1993, we were accepted as a candidate. After a one-year probation period, ASMB became a full member at the 44th IFMSA General Assembly and at that moment our world-wide adventure began!

Now we are looking forward to share with you the opportunity to participate in the Online March Meeting of the International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) from 27th February-13th March 2021

Any active medical student and member of one of the six Local AMSBs has the right to apply as a delegate to represent AMSB on an international event.

Additional to the member status, the following criteria must be matched.

  • Being an active member of AMSB
  • To have the ambition to develop on a national and/or international level
  • To have visited at least two National Meetings of the AMSB
  • To have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB

To apply, fill out this google form

The meeting is in English, therefore please fill the form in English. Applications in Bulgarian will NOT be considered.

Deadline: 04.01.2021 23:59 GMT+3 (Bulgaria time zone)

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment