Бъди част от следващия Управителен съвет на АСМБ

Ако ти си мотивиран, отговорен и амбициран студент по медицина в един от шестте медицински факултета в България; организиран и креативен член на АСМБ, с идеи за реализация и желание за развитие в Асоциацията, тогава се кандидатирай за член на Управителен съвет на АСМБ за мандат 2017/2018.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите -медици в България“ (АСМБ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Oбщо събрание на сдружението на 18.11.2017 г. (събота) в 08:.00 ч. в УМБАЛ „Света Екатерина“, бул. Пенчо Славейков 52А, гр. София.

При следния дневен ред:

 1. Изслушване отчета на членовете на управителен съвет и съвета за контрол и качество за мандат 2016/2017год. ;
  2. Освобождаване членовете на управителен съвет и съвета по контрол и качество от отговорност за дейността им през мандата 2016/2017 год. ;
  3. Приемане на промени в устава на сдружението;
  4. Избор на Председател и Управителен Съвет на АСМБ за мандат 2017/2018г. ;
  5. Избор на Съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 2017/2018;
  6. Други.

Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

Позициите, за които може да се кандидатирате са:

 • Председател[PRES]
 • Заместник-председател [VP]
 • Заместник-председател по международни дейности[VPIA]
 • Отговорник връзки с обществеността[PR]
 • Секретар [SEC]
 • Национален отговорник по медицинско образование[NOME]
 • Национален отговорник по обществено здраве[NPO]
 • Национален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН[NORA]
 • Национален отговорник по човешки права и мир[NORP]
 • Национален отговорник по професионален обмен пристигащи[NEOin]
 • Национален отговорник по професионален обмен заминаващи[NEOout]
 • Национален отговорник по научен обмен пристигащи[NOREin]
 • Национален отговорник по научен обмен заминаващи[NOREout]

Съгласно чл. 21 от устава на сдружението – всяка една от кандидатурите трябва да бъде подкрепена от съответния Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член на АСМБ.

За тази цел е изготвена специална форма ––>Nominacia_EB ,  която трябва да се попълни и ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 04.11.2017г., 07:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице член на АСМБ – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net и с прикачени допълнителни файлове описани в бланката, отговарящи на Устава на АСМБ според съответната позиция като в темата се посочва съкращението за позицията, за която се кандидатира желаещият.

По време на Общото събрание кандидатите ще имат 4 минути време за презентация и 4 минути време за въпроси към тях.

Ако имаш предложения за промени в УСТАВА на Сдружението очакваме да ги изпратиш в срок до 04.11.2017 в 07:59 по електронна поща на адрес info@amsbulgaria.net с тема на съобщението [Предложения]. Бланката за промени  в устава може да бъде свалена от тук –> Предложения

Author Info

president

No Comments

Post a Comment