Становище на АСМБ относно жалбата на Габриел Дичев

До Служебния министър на здравеопазването на Република България
Д-р Стойчо Кацаров

СТАНОВИЩЕ

От Асоциацията на студентите-медици в България

Уважаеми г-н Кацаров,

АСМБ е неправителствена, неполитическа организация, основана през 1990 г. и обединяваща студенти-медици от Медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен, както и факултетите по медицина в Софийски университет и Стара Загора. Като най-голямата организация, представляваща студентите от тези учебни заведения, участието на студентите като работещи или доброволци във всяка от COVID вълните досега е било не само осезаемо, но и от изключително значение за функционирането на здравните заведения както в големи, така и в малки населени места.

През ноември месец, след съвместно обсъждане с министър Ангелов се беше договорено студентите да бъдат наемани на трудов или граждански договор към болниците, както и да получават премия за работа с пациенти с COVID като останалия персонал в съответните отделения. за да могат да бъдат защитени интересите им. По тази линия започнаха работа много студенти, в това число и студентът Габриел Дичев. На 02.08.2021 от 17:18 часа към нас бе входирана жалба от Габриел Светлозаров Дичев, студент в четвърти курс специалност „ Медицина“ в Медицински университет „Професор д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Извадка е въпросната жалба е:„Настоящата жалба е провокирана от неизпълнение на условията на изплащане на допълнително възнаграждение от 1000 лева за месец юни за работа с COVID.“ Той е започнал работа на 25.11.20 г. в МБАЛ Шумен –АД в Първо вътрешно отделение, като е работил до месец юли включително. За месец юни не е получил възнаграждението от 1000 лева въпреки, че в отделението са работили в пряк контакт с болни с коронавирусна инфекция. До края на месец юни е регламентирано заплащането на работещите в Ковид – отделенията.

Вярваме, че е от най-голямо значение условията за работещите да бъдат равни без значение дали са студенти или не. Освен това, интересите на младото поколение не следва да бъдат игнорирани и пренебрегвани, тъй като те са поколението, на което предстои да разчита обществото ни. Равните права и зачитането на предварително договорените условия, както и изплащането на дължими заплати, са сигурен начин да задържим в страната това поколение здравни работници. АСМБ като организация, която стои зад набирането на персонал в лицето на студентите по медицина в цялата страна не можем да останем равнодушни в тази ситуация. Останалият персонал е получил своите възнаграждения и нередно само студентът по медицина да не получи обещаната премия за работата, която е извършвал.

Апелираме към вас да обърнете внимание на този случай!

С уважение, Асоциация на студентите – медици в България
Дата: 17.09.2021г.

Благодарим предварително!

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment