АСМБ иска да чуе твоето мнение

Здравейте, драги АСМБеецо! Обичаш ли да пътуваш?

Комитетите по професионален и научен обмен искат да чуят твоето мнение за най-желаните дестинации за обмен. Можеш да повлияеш на тяхната работа като споделиш кои държави би искал да посетиш следващата година.

Попълни тази анкета за няколко секунди и им помогни да реализират твоята мечтана дестинация.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment