Мартенска Генерална Асамблея 2019, Словения

Снимка на IFMSA March Meeting 2019 - Slovenia.

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 136 национални членски организации от 127 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA.

Мартенската Генерална Асамблея през 2019г.  ще бъде в Портороз, Словения – едно райско кътче, което си заслужава да бъде посетено  от 01 до 07 март 2019г. 

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБ-та в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.

За да бъдеш  един от делегати на Генералната Асамблея трябва да отговаряш на следните изисквания:

  • да си член на АСМБ;
  • да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
  • да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
  • да си посетил поне 2  Национални Срещи на АСМБ;
  • да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ.
  • кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на Юридическото лице, член на АСМБ;

Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVm9olNP6wlzAt-7dCxcsukiVCJNbGvQkhvojv2LvuY_LSYg/viewform 

Краен срок за кандидатстване – до края на  21.11.2018 

Author Info

president

No Comments

Post a Comment