Конкурс за вакантни места в Управителен съвет на АСМБ 2016/2017

Във връзка с чл. 21 ал. 9 от устава на АСМБ:

 (9) при липса на избран член на Управителен съвет, при липса на кандидатура за длъжност към Управителен съвет след проведено Общо събрание или при постъпила оставка на член от Управителен съвет, в срок от 1 месец от настъпването на съответно събитие, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет, който има съвещателен глас и бива избран от Управителен съвет. При избора му, Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

Управителен съвет на АСМБ  обявява конкурс за следните позиции:

  1. Секретар
  2. Отговорник „Връзки с обществеността“
  3. Национален отговорник по обществено здраве
  4. Национален отговорник по професионален обмен – пристигащи

Ако си мотивиран и имаш желанието да изпълняваш една от следните позиции, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет.

Очакваме Вашите кандидатури на info@amsbulgaria.net  до 23:59 часа на 17 март 2017. Всички кандидати трябва да отговарят на критериите, посочени в устава на АСМБ.

При избора Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment