Учредително Събрание на Асоциация на Студентите Медици – гр. Бургас

Канят се всички студенти на Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – ГР. БУРГАС в деня на учредителното събрание да носи със себе си следните документи:

 • копие от лична карта;
 • студентска книжка;

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – ГР. БУРГАС

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – ГР. БУРГАС “;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и реда за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Избиране на Контролен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 6. Определяне на размера на членския внос;
 7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – ГР. БУРГАС“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 8. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 9. Закриване на учредителното събрание.

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 29.11.2021 г. от 13 ч. в гр. Бургас, Медицински факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. „Проф. Якимов“ №1.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment