8-ма Югоизточна Европейска конференция по муковисцидоза

Скъпи колеги!

АСМБ има удоволствието да ви покани да присъствате на 8мата югоизточна европейска конференция по муковисцидоза организирана от Асоциация Муковисцидоза България. Събитието ще се състои на 20-22 октомври 2017 в гр.София, Парк-хотел Москва.

Тема на конференцията е „Проблеми, решения и добри лекарски практики при терапията на  муковисцидозата в България.“

На събитието ще присъстват водещи специалисти от България и гостуващите eвропейски страни.
Студентите ще имат достъп до лекционната част която започва на 20.10.2017 от 14:00 и продължава до 22.10.2017 16:00.

Участието за студенти е безплатно, настаняване и храна не са включени.

За записване моля попълнете следващата форма: https://goo.gl/forms/V2jsBUQNBlOX5UG33   до 18.10.2017г.
Програма на събитието: final_Programme-South-Eastern-CF-Conference-Sofia-2017-09-25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dear colleagues,

AMSB has the pleasure to invite you to the 8TH SOUTH EASTERN EUROPEAN CF CONFERENCE , organised by Bulgarian Cystic fibrosis Association . The conference will take place on 20 – 22 OCTOBER 2017 in SOFIA, BULGARIA, Park – hotel “Moscow”.

 The topic of the conference is „Problems, decisions and best practices for the cystic fibrosis patients in Bulgaria”.

 
Leading specialists from Bulgaria and other South European countries will аttend the event. 
Students will be able to attend the lecture part of the conference which will start on the 20th of october at 2pm until the end of the conference.

There is no participation fee for students. Food and accomodation are not included. 

To sign up, please fill in this form untill 18th of October: https://goo.gl/forms/V2jsBUQNBlOX5UG33  

Author Info

president

No Comments

Post a Comment