„VPE-team“

Отговорникът Връзки с обществеността към АСМБ сформира екип „VPE-team“, който да подпомага дейността му....

Read More

Мартенска Генерална Асамблея

„Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951...

Read More