„VPE-team“

Отговорникът Връзки с обществеността към АСМБ сформира екип „VPE-team“, който да подпомага дейността му....

Read More