Становище от АСМБ относно предложенията за промени в Наредба 1

До Служебния министър на здравеопазването на Република България
Д-р Стойчо Кацаров

СТАНОВИЩЕ

От Асоциацията на студентите-медици в България

Уважаеми г-н Кацаров,

АСМБ е неправителствена, неполитическа организация, основана през 1990г и обединяваща студенти-медици от Медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен, както и факултетите по медицина в Софийски университет и Стара Загора. Като най-голямата организация, представляваща студентите от тези учебни заведения, представяме обобщена позиция на представителите на управителните съвети на локалните юридически лица на АСМБ относно предложенията за промени в Наредба 1, засягаща следдипломните специализации, от служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров.

Като основна промяна виждаме премахването на приетите през 2020г. промени. Специализантите, чиято специализация е била финансово осигурена от здравното министерство, да останат да работят три години в болницата, в която се е провела специализацията им. Според конституцията на Република България всеки един гражданин има право сам да избира къде да живее и работи, това е залегнало и в ценностите на Европейския Съюз. АСМБ подкрепя правото на специализантите да имат възможността както да напуснат, така и да останат на досегашното си работно място. Смятаме, че начинът, по който повече от младите лекари ще искат да останат на работните си места, е чрез подобряване на условията за работа и обучение. Възможността за избор ще осигури на болниците повече специалисти, които да работят с желание и ентусиазъм.

Предложението стартирането на специализациите да е два пъти годишно – през март и октомври, създава предпоставка за по-ясна структура на процеса, което го прави по-прозрачен и достъпен. Ясни срокове и условия за започване на специализация са допълнителна мотивация за кандидат-специализантите. Предстои да разберем какъв е ефектът от предложената промяна, която засяга връщането на субсидията за обучение в случай,че специализантът не издържи изпита за специалност в рамките на пет години. Отбелязваме, че получените заплати за работата в отделението означават положен труд и не следва да бъдат връщани. Редно е да се помисли и върху броя на специализантските места, субсидирани от държавата – техният брой се запазва ограничен през последните години. До момента свободните места за специализация се обявяват на сайта на МЗ в двуседмичен срок от откриването им. Новото предложение е да бъдат споделяни в сайтовете на регионалните здравни инспекции. Съществуването на централизирана система е по-достъпна и лесна за всички опция. Трябва да се работи в насока да се оптимизират съществуващата база и сроковете за обявяване на свободните места. Смятаме за необходимо МЗ да се допита до мнението на студентите и специализантите посредством създаването на работна група за обсъждане на промените. Според нас трябва да се работи в посока стандартизиране на условията за кандидат-специализантите, за което е необходима колаборация между намиращите се в сектора страни.

С уважение, Асоциация на студентите – медици в България
Дата: 31.07.2021г.


Author Info

PR

No Comments

Post a Comment