Стани ДОБРОволец

По инициатива на Министерство на здравеопазването, Българския Червен кръст стартира кампания за набиране на студенти за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19.

Кампанията цели проучване за желанието на обучаващите се студенти от медицинските специалности към Висшите училища в Република България да вземат участие като доброволци в борбата с COVID-19.

При желание на студенти от медицински специалности да бъдат доброволци същите следва да попълнят приложения електронен формуляр: https://forms.gle/6KLENCkJW53wVtkRA

Предоставената информация ще бъде обработена от Българския Червен кръст и предоставена на Министерството на здравеопазването, които ще извършват организация по разпределението на доброволците за участие в конкретни дейности, предвид тяхната специфика и потребностите в областта, и като съобразят знанията и уменията на лицата.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment