Регистрацията за Мартенска Генерална Асамблея – Малта, 2016 е вече отворена!

received_10207482880370697Регистрацията за Мартенска Генерална Асамблея – Малта, 2016 е вече отворена!

Побързайте да се регистрирате на http://goo.gl/forms/SMZZ37iFnSj

„Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 102 национални членски организации от 95 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Понастоящем, АСМБ е една от 70-те страни членки от общо 107, които имат право на глас в Генералната асамблея на Федерацията.Генералните Асамблии са две – през март и през август месец. Мартенската Генерална Асамблея през 2016 год. ще бъде в МАЛТА – едно райско кътче, което си заслужава да бъде посетено и от 02 дo 08.03.2016 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБта в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляваш АСМБ на международно ниво.
За да бъдеш, един от делегати на GA, трябва да отговаряш на следните изисквания:
– да си член на АСМБ;
– да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
– да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
– да си посетил поне една Национална Среща на АСМБ;
– да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ – непопълнени отчети, непредставени документи и др.
– кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на АСМБ в твоя Медицински Факултет.

Кандидатурите за делегат за Мартенската Генерална Асамблея, трябва да изпратите до 23.59 часа на 20.11.2015 год.чрез тази регистрационна бланка.

Кандидатурата Ви, трябва да съдържа отговори на всички зададени въпроси.

Повече информация отностно протичането на ГА, може да намерите на офиц.сайт на събитието : http://issuu.com/mm2016malta/docs/mm2016

Таксите регистрация на всеки член на АСМБ е 670 лв.

Как се разпределят и избират делегатите за квотата на АСМБ, която е 16 души?

Разпределение на квотата – при бройка 16 души:
1. Всяко ЮЛ по 1 делегат = 6 души;
2. Във всяка сесия по един делегат – 8 * 1 = 8 души, неазависимо от предишните 6 души, избрани в т.1; предимство на кандидатурите I.локални отговорници; II.национални отговорници; III.без позиция;
3.Членове на УС на АСМБ – 2 души: А.Председателски комитет с предимство по следния ред – за Head of delegation I.VPInternational II.President/VPI III.PR/Secretary. Б.останалите членове на УС = общо 2 души от УС. Общо всичко 6+8+2=16.

При незаемане на всички места – разпределят се между останалите кандидатури, като с предимство са хора, които не са присъствали на ГА преди.

Не се съмнявайте, че ще бъде едно неповторимо изживяване!
Очакваме Вашите кандидатури!!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment