Първо класиране за обменен сезон 2020/2021

Честито на всички класирани за обменен сезон 2020/2021! Първата снимка по-долу е за професионален обмен, втората – за научен обмен.

Следващата стъпка е да изпратите имейл за потвърждение/отказ на локалните ви отговорници, при липса на такъв класираният губи мястото си. Ето и имейлите:

За АСМБ-София:
– професионален обмен – leo.amsb.sofia@gmail.com
– научен обмен – lore.amsb.sofia@gmail.com
За АСМБ-СУ:
– професионален обмен – leo.asmbsu@gmail.com
– научен обмен – lore.asmbsu@gmail.com
За АСМБ-Плевен:
– професионален обмен – leo.amsbpleven@gmail.com
– научен обмен – lore.amsbpleven@gmail.com
За АСМБ-Варна:
– професионален обмен – leo.varna.official@gmail.com
– научен обмен – amsb.varna.score.official@gmail.com
За АСМБ-Стара Загора:
– професионален и научен обмен – loreamsbstarazagora@gmail.com
За АСМ-Пловдив:
– професионален обмен – scope.asm.plovdiv@gmail.com
– научен обмен – score.asm.plovdiv@gmail.com

КРАЕН СРОК: 15.11.2019, 23.59 часа

……………………………………………………………………………………………………………

Congratulations to everyone! The first photo is for professional exchange, the second – for research exchange.

The next step it to send an email to your LEO/LORE with you confirmation/denial for the country. If you don’t send an email, you automatically lose the country. Here are the emails:

AMSB-Sofia:
– professional exchange – leo.amsb.sofia@gmail.com
– research exchange – lore.amsb.sofia@gmail.com
AMSB-SU:
– professional exchange – leo.asmbsu@gmail.com
– research exchange – lore.asmbsu@gmail.com
AMSB-Pleven:
– professional exchange – leo.amsbpleven@gmail.com
– research exchange – lore.amsbpleven@gmail.com
AMSB-Varna:
– professional exchange – leo.varna.official@gmail.com
– research exchange – amsb.varna.score.official@gmail.com
AMSB – Stara Zagora:
– professional and research exchange – loreamsbstarazagora@gmail.com
AMS-Plovdiv:
– professional exchange – scope.asm.plovdiv@gmail.com
– research exchange – score.asm.plovdiv@gmail.com


DEADLINE: 15.11.2019, 23.59h


Професионален обмен | Professional exchange

Научен обчен | Research exchange

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment