Първи кол за Европейската регионална среща (EuRegMe) 2024

Уважаеми членове на АСМБ,Дойде моментът, в който можете да кандидатствате за място в делегацията на АСМБ за Европейската регионална среща (EuRegMe) през април 2024 г. на Международната федерация на асоциацията на студентите по медицина (IFMSA) в Малта.

📍 Срещата ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО в периода 22-26 април 2024 г.Всеки активен студент по медицина, който е член на един от седемте местни клона на АСМБ, е добре дошъл да кандидатства като делегат, който да ни представлява на това международно събитие. В допълнение към статута на член ТРЯБВА да бъдат изпълнени следните критерии:

  • Активен член на АСМБ;
  • Имащи амбиция за развитие на национално и/или международно ниво;
  • Посещение на ПОНЕ една Национална среща на АСМБ;
  • Без наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ.

❗ Срещата е на английски език, затова моля попълнете формата на английски език.
Кандидатури на български език НЯМА да бъдат разглеждани.

Краен срок: 26.12.2023 г., 23:59 GMT+2

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен тук: President.amsbulgaria@gmail.com

От името на целия Управителен съвет на АСМБ Ви желая успех.

Сърдечни поздрави,

Камелия Димитрова

Председател на АСМБ

~ EN ~

Dear members of ASMB, The time has come for you to apply for a place on the AMSB delegation to the April 2024 European Regional Meeting (EuRegMe) of the International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) in Malta.

📍 The meeting will be held IN PRESENCE in the period April 22-26, 2024.Any active medical student who is a member of one of the seven AMSB local branches is welcome to apply as a delegate to represent us at this international event. In addition to member status, the following criteria MUST be met:

  • Active member of AMSB;
  • Having an ambition for development at the national and/or international level;
  • Attending AT LEAST one National meeting of AMSB;
  • No penalties after attending previous international events on behalf of AMSB. The meeting is in English, so please fill out the form in English.

❗ Applications in Bulgarian will NOT be considered.

Deadline: 26/12/2023, 23:59 GMT+2

If you have any questions, don’t hesitate to contact me here: President.amsbulgaria@gmail.com

On behalf of the entire Board of Directors of AMSB, I wish you success.

Kind regards,

Kamelia Dimitrova

Chairman of AMSB

Author Info

president

No Comments

Post a Comment