LOGO-page-001АСМБ- СТАРА ЗАГОРА

Асоциацията на студентите медици в България – гр. Стара Загора (АСМБ – Стара Загора) е доброволна, независима и неполитическа организация на студентите по медицина с нестопанска цел. Създадена е на 29.02.2000г. и в момента има от члена от медицинските студенти, обучаващи се в Медицински факултет – Стара Загора при Тракийски университет. Член е на Асоциацията на студентите медици- България (АСМБ), International Federation of Medical Students` Associations (IFMSA) и European Medical Students` Association.
В Управителния съвет на асоциацията вземат участие – Председател, Заместник-председател и Секретар, както и човек, отговарящ за връзките с обществеността – PR. АСМБ – Стара Загора е изградено от няколко комитета, всеки от които се занимава и развива своята дейност в тесен контакт с останалите. Комитетите са: Медицинско образование, Обществено здраве, Репродуктивно здраве, Професионален обмен, Научен обмен и Човешки права и мир, като всеки комитет си има отговорник, който също взема участие в Управителния съвет на сдружението.
Основните цели на АСМБ – Стара Загора са:
/1/ /Обединяване на студентите медици независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност за демократизация на образователния процес във висшите учебни заведения.
/2/ Издигане на професионалната квалификация и социалния статус на студентите медици в съответствие с международните стандарти и тяхното непрекъснато актуализиране.
/3/ /Подпомагане на обмяната на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на образованието във висшите учебни заведения и координиране на усилията за тяхното решаване.
/4/ Да представи пред съответните държавни и обществени органи и организации учебно-методичните и социално-битовите проблеми на студентите медици и да настоява за тяхното решаване.
/5/ Да защитава и отстоява интересите и правата на студентите медици, произтичащи от Конституцията на Република България, законите и международните договори, подписани от България.
През последните години АСМБ – Стара Загора и неговите членове с удоволствие осъществяват следните кампании:
Teddy Bear Hospital – която е насочена към деца до 8 годишна възраст и техния страх от белите престилки(докторите)
Антиспин кампания – главно за превенция от полово предаваните болести
Контрацепция – за предпазване от нежелана бременност
Диабет
Спирометрия
Хипертония и много други
Тази година за първи път осъществихме и кампании подпомагащи децата с Аутизъм – Благотворително парти за набиране на средства, събиране на плюшени играчки, както и лекция на студентите по медицина от Медицински факултет – Стара Загора относно Аутизма.
Осъществихме и няколко благотворителни мероприятия, като турнири по футбол, волейбол, баскетбол и шах, в които участие взеха студенти от целия университет. Средствата бяха дарени на наши колеги за животоспасяващи медицински процедури в чужбина.
Освен това организирахме първия по рода си за страната конкурс по „Ревматология”, със съдействието на националното дружество по ревматология, на територията на Медицински факултет.
Контакти на Управителния съвет на АСМБ – Стара Загора:

Председател: Християн Минчев – 0888121721

Заместник – председател: Симеон Стефанов – 0884831378

Секретар: Виктор Качаров – 0882706602

PR: Петко Шидеров – 0883449500

LPO: Валерия Арабаджиева – 0888181166

LORP: Християн Желев – 0889425867

LORA: Гроздан Гроздев – 0883322596

LOME: Станиан Стоянов – 0895741010

LEO:

Алиса Христова – 0887898006

Деница Мановска – 0889266119

LORE:

Георги Русинов – 0878756721

Златомира Христова – 0893320581