АСМ – ПЛОВДИВ

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив(АСМ-Пловдив) е сдружение,целящо обединението на студентите по медицина в Медицински Университет – Пловдив . Създадена е на 10.03.2002г. и към момента има над 450 члена от всички курсове на МУ – Пловдив, както и вече завършили лекари.

АСМ – Пловдив организира и провежда:

 Кампании за проблемите на Общественото здраве(Хипертония, Туберкулоза, ХОББ,Редки болести); Репродуктивното здраве и HIV/AIDS;Човешки права, благотворителни кампании и др.

 Защитава и отстоява правата на студентите по медицина по време на тяхното образование

 Oбменни стажове (1 месец) с ВУЗ-ове в чужбина.

 Организираме международни конференции.

 Участие в международни и национални форуми и конференции по медицина

 Изпълняваме EU младежки проекти

Член на АСМ-Пловдив може да бъде всеки студент по медицина в МУ – Пловдив.Новите членове се приемат чрез писмено заявление до УС на АСМ-Пловдив.

Заявление може да получите на седмичните срещи на асоциацията или от всеки един член на УС на АСМ-Пловдив.

АСМ – Пловдив е част от :

 Асоциация на студентите-медици в България(АСМБ)

 European Medical Student’s Association(ЕMSA)

 International Federation Of Medical Students’Assоciations (IFMSA)

Но освен всичко това членството в АСМ-Пловдив ще ти донесе незабравими емоции и ще те срещне с много нови приятели.

Присъедини се и ти към нас!

За контакти:

Ул. „Царевец“ №2, блок 1 – партер, Медицински общежития

Е-mail: asm.plovdiv@gmail.com

WEB: http://asm-plovdiv.com

Facebook: https://www.facebook.com/ASM.PLOVDIV

Facebook Page: https://www.facebook.com/AssociationOfMedicalStudentsPlovdiv