АСМБ – ВАРНА269003_255867307763522_3244741_n

Асоциация на студентите-медици в България – Варна (АСМБ-Варна) е демократична, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина в Медицински Университет „проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“. В сдружението членуват 430 студенти по медицина от първи до шести курс, включително и обучаващи се в англоезичната програма на университета. Сдружението е член на Асоциацията на Студентите-медици в България, която от своя страна е част от International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). От 2011 година, АСМБ-Варна е член и на European Medical Students’ Association.

АСМБ-Варна осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

  • обединяване на студентите-медици;
  • подобряване на професионалната им квалификация;
  • издигане на социалния статус на студентите медици;
  • обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
  • организиране и провеждане на обществени кампаниии по социално-значими теми;
  • организиране на международен студентски обмен;
  • отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
  • оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици.

При осъществяване на своята дейност, АСМБ-Варна влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

През годините АСМБ-Варна осъществява успешни партньорства с неправителствени организации и институции на територията на град Варна, сред които: Община Варна и Дирекция „Превенции“, Национален алианс на хората с редки болести, Регионална Здравна Инспекция, Фондация Отворено Обещeствo, AIESEC-Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина – Варна, Асоциация на студентите по фармация – Варна, студентските съвети на варненските университети и други.

В сдружението са обособени шест направления със съответните комитети – Медицинско образование, Репродуктивно здраве и СПИН, Обществено здраве, Човешки права и мир, Научен и Професионален обмен. Всеки комитет се ръководи от Отговорник и малка работна група. Всеки от шестте ресора си има собствена дейност, като ресорите Медицинско образование, Репродуктивно здраве и СПИН, Обществено здраве, Човешки права и мир основно осъществяват организиране и провеждане на обществени информационни кампании, докато комитетите по Научен и Професионален обмен организират стажове в чужбина.

Ежегодишно, от 2012 година, АСМБ-Варна, заедно със Студентски съвет към Медицински университет – Варна, организират Симпозиум за млади учени в областта на биомедицинските науки – The Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB). Симпозиумът е част от проекта „ От студенти към студенти с любов към науката”, реализиран от Асоциациите на студентите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Студентски Съвет към Медцински университет-Варна под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Контакти: amsb.varna@gmail.com