Асоциация на студентите-медици в България – Бургас (АСМБ-Бургас) е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина в Медицински Факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Учредена е през декември 2021г. В сдружението членуват 44 студенти по медицина от всички курсове. Сдружението е член на Асоциацията на Студентите-медици в България, която от своя страна е част от International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). 

АСМБ-Бургас осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

  • обединяване на студентите-медици;
  • подобряване на професионалната им квалификация;
  • издигане на социалния статус на студентите медици;
  • обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
  • организиране и провеждане на обществени кампании по социално-значими теми;
  • организиране на международен студентски обмен;
  • отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
  • оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици;

При осъществяване на своята дейност, АСМБ-Бургас влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

От създаването си АСМБ-Бургас осъществява успешно партньорство с Община Бургас и  изгражда взаимоотношения с местни организации и институции. 

В сдружението са обособени шест направления със съответните комитети – Медицинско образование, Репродуктивно здраве и СПИН, Обществено здраве, Човешки права и мир, Научен и Професионален обмен. Всеки комитет се ръководи от Отговорник и малка работна група. Всеки от шестте ресора си има собствена дейност, като ресорите Медицинско образование, Репродуктивно здраве и СПИН, Обществено здраве, Човешки права и мир основно осъществяват организиране и провеждане на обществени информационни кампании, докато комитетите по Научен и Професионален обмен организират стажове в чужбина.

Контакти:

E-Mail: amsb.burgas@gmail.com