Попитай обмените

/EN below/
Уебинар Попитай обмените: среща с националните отговорници по професионален и по научен обмен
25 май, 19:00 ч, Google Meet
https://www.facebook.com/events/580038552565542/

Знаем, че се притесняваш за обмена си и имаш десетки въпроси. АСМБ ще ти отговори на всички въпроси и ще ти разкаже за промените в обменния сезон!

Националните ни отговорници по професионален и по научен обмен ще те чакат на 25 май от 19:00 часа с готовност да дадат яснота по всички теми относно обмените, за които вече има взети решения. Уебинарът ще се проведе в платформата Google Meet, а линкът ще бъде публикуван в събитието (https://www.facebook.com/events/580038552565542/) малко преди него. Ще започнем точно в 19:00 часа, така че бъди налиния малко по-рано.

Ако искаш да зададеш твоя въпрос преди срещата, за да дадеш време на националните отговорници да се подготвят, можеш да го направиш чрез тази форма: https://forms.gle/owXuFqseS5vZj17C9
– – –
Webinar „Ask about your exchange: online meeting with the national officers of professional an research exchange“
May 25, 7 p.m., Google Meet
https://www.facebook.com/events/580038552565542/

We know that you are worried about your exchange and have dozens of questions. AMSB will answer all your questions and tell you about the changes in the exchange season!

The national officers of professional and research exchange will be waiting for you on May 25 at 19:00, ready to give clarity on all topics regarding the exchanges, for which decisions have already been made. The webinar will take place on the Google Meet platform, and the link will be published in the event (https://www.facebook.com/events/580038552565542/) shortly before it. We’ll start at 7:00 p.m., so be online a little earlier.

If you want to ask your question before the meeting to give national officers time to prepare, you can do it via this form: https://forms.gle/owXuFqseS5vZj17C9

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment