Покана за включване в работна група “Обществено здраве”

Покана за включване в работна група “Обществено здраве”

Стани част от екипа на Национален младежки форум, като се включиш в работна група “Обществено здраве” и участваш пряко в процеса по създаването на политики в сферата на здравеопазването, повишаване на информираността сред българските граждани и опазването на тяхното здраве.

Какво искаме да постигнем?

Ние вярваме, че в настоящата обстановка, предоставянето на експертна и научнообоснована информация по въпроси свързани със здравето ни, е от ключово значение. Поради това искаме да осигурим активното участие на младите хора в различни дейности, свързани с промоцията на здраве и превенцията на обществено значимите заболявания.

Какви задачи сме си поставили?

 1. Създаване и популяризиране на инициативи свързани с общественото здраве сред младите хора .
 2. Развиване на капацитета на младежките организации в областта на здравеопазването.
 3. Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с ресорните институции в секторана общественото здравеопазване.Какво ще правиш?Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в дейностите на НМФ, включени в

годишния работен план в област “Обществено здраве”, или казано с други думи:

 • Ще си основен двигател в инициативите свързани с промоцията на здраве сред младите хора.
 • Ще повишаваш информираността сред младите хора за обществено значими заболявания и ще промотираш ползите от превенцията.
 • Ще представляваш позицията на НМФ и ще си активен партньор и посредник в диалога с институциите.
 • Ще работиш пряко с Управителен съвет, Секретариат и другите основни звена на НМФ.
 • Ще получиш ценни познания за функционирането на младежкия НПО-сектор и неговото значение при формирането на младежки политики.

Ако смяташ, че си точния човек, имаш необходимата мотивация и познания в съответния сектор, готов си да допринесеш за развитието на нашия екип, желаеш да работиш за обществено значими каузи в сферата на здравеопазването, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.Кандидатствай за нашата работна група до 21.03.2022 г. като ни изпратиш следните документи на имейл: communications@nmf.bg

 • 1. Автобиография
 • 2. Кратко мотивационно писмо, в което да отговориш на следните основнивъпроси:
  • ●  Коя сфера от общественото здраве най-много те вълнува и искаш да допринесеш с повече информираност по нея? (Сексуално здраве, Психично здраве, Превенция на диабет, сърдечно-съдови заболявания, други заболявания свързани с лош режим на живот)
  • ●  Защо искаш да си част от работната група?
  • ●  Колко време би отделил за своето участие в работната група?Работната група ще се ръководи от Евгени Филипов и Катерина Русева, част от Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Обществено здраве ”.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment