Победителите от Project fair

На есенната Национална среща, се сътоя Project fair. Той представлява съзтезание между проекти, които се осъществяват в 6-те асоциации, членове на АСМБ. Всички те са различни, с различни цел, целева група, резултати.
Имаше специално жури, което оценяваше проектите и поставяше точки след подробните презентации на участниците и въпросите зададени от журито. То беше в състав: Станислав Морфов – председател на АСМБ, Елица Гцокова – зам. председател по международната дейност на АСМБ, Гергана Ленгерова – зам. председател по вътрешната дейност на АСМБ, Сияна Георгиева – PR на АСМБ и Александър Фарфаров – трейнър в IFMSA и жури на проектите във Федерацията на последната Генерална Асамблея, състояла се в Македония.

Общият брой на участниците беше: 11 проекта, от всички асоциации, членове на АСМБ. Критериите по които бяха оценявани, бяха:

1)Цел

2)Целева група

3)Резултати

4)PR

5)Бъдещо развитие на проекта

Оценяването беше по шестобалната система като всеки член на журито поставяше оценки. След обобщаване на резултатите, първите три места са за следните проекти:

Първо място печели: АБЦ Жестомимичен език, проект на АСМБ – София, със средно аритметична оценка от 26,3

Второ място печели: Академията по хирургия на АСМБ – СУ, със средно аритметична оценка от 26.,2

Трето място печели: Лятно училище на АСМБ – СУ, със средно аритметична оценка от 25,2

Първо място печели тениска на АСМБ
Второ място печели чаша на АСМБ
Трето място печели тефтер на АСМБ

Благодарим ви за страхотната работа и резултатните проекти. Всяка година ставаме свидетели на все по – добри проекти и кампании. Заедно променяме света към по – добро!

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment