ОТМЯНА на Общо Събрание на Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ)

Уведомление

Уважаеми колеги и членове,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите-медици в България“ (АСМБ), Ви уведомява, че след решение на Управителен съвет на сдружението, общото събрание, което бе предвидено за 20.05.2023 г. се ОТМЕНЯ.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment