Мартенска Генерална Асамблея 2020, Руанда

English below

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина от целия свят. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 136 национални членски организации от 127 страни на шест континента. Точно 3 годни след основаването на АСМБ, през 1993 г. сме приети за кандидат-член. След едногодишен изпитателен срок АСМБ става пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA и в този момент нашето околосветско пътешествие започна!

Сега предстои 69-та Генерална Асамблея в периода 1-7 март 2020 г. в Кигали, Руанда.

Всеки един активен АСМБеец може да кандидатства за участие на най-голямото IFMSA събитие и да представлява АСМБ на интернационално ниво.

Допълнително към принадлежността си към АСМБ, кандидатът трябва да покрива следните условия:

  • да е активен член на АСМБ;
  • да има амбицията да се развива на национално/интернационално ниво;
  • да е посетил поне две Национални срещи на АСМБ;
  • да няма наказания след предишни интернационални събития.

Повече информация за Генералната асамблея ще намерите тук:
https://mm2020rwanda.com/mm2020/ и
https://www.facebook.com/RwandaMM2020/

Също така можете да се обръщате с всякакви въпроси към amsb-bulgaria@ifmsa.orgи chair@mm2020rwanda.com

Кандидатстването за участие става с попълването на тази форма:
https://forms.gle/gDggfCV9fnSF6HY68

Срок за кандидатстване: 30.10.2019 23:59 GMT+2 (българско време)

Кандидатурата трябва да е попълнена на английски език! Кандидатури, попълнени на български език, няма да се разглеждат!

Прочетете част от изявленията на колегите ни, които участваха в миналогодишната Мартенска генерална асамблея:

„Над 1000 вдъхновени и вдъхновяващи студенти от цял свят! Привилегия е да сме тук“ ~ Деница Пенчева

“Делегацията на АСМБ, в пълен състав, и много сплотено, участва в представянето на нашата асоциация отлично пред другите делегации. По време на социалната програма предложихме различни български ястия и напитки, които оставиха положително впечатление сред колегите ни. Също така заедно взеха решението и активно участваха в промяната на устава на the IFMSA за да защитят нашите интереси и тези на федерацията.” ~ Даниел Жафал

“Генералната асамблея е събитието, на което показваме най-ценното, което притежаваме: сплотеността на екипа!
През изминалите дни нашата делегация показа колко е задружна, активна по време на сесии и заседания, и заинтересована от взимането на важни решения, които касаят всички студенти по Медицина в света. Също така показахме колко богата култура и традиции имаме като танцувахме български хора пред всички над 1000 делегати, подготвихме традиционна за България храна, показахме красивите си народни облекла и вързахме мартенички на всички около нас! И всичко това, в навечерието на 3-ти март и 29-тия рожден ден на АСМБ! ”
 ~ Айлин Фейзуллова

– –

The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) is a non-governmental organization representing an association of medical students from all over the world. It is founded in May 1951 and currently has 136 national member organizations from 127 countries on six continents. Exactly 3 years after the foundation of AMSB, in 1993, we were accepted as a candidate. After a one-year probation period, ASMB became a full member at the 44th IFMSA General Assembly and at that moment our world-wide adventure began!

Now we are looking forward to share with you the opportunity to participate in the March Meeting of the International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) from 1st to 7th of March, 2020 in Kigali, Rwanda.

Any active medical student and member of one of the six Local AMSBs has the right to apply as a delegate to represent AMSB on an international event.

Additional to the member status, following criteria must be matched.

  • Being an active member of AMSB
  • To have the ambition to develop on national and/or international level
  • To have visited at least two National Meetings of the AMSB
  • To have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB

Find more information about the 68-the General Assambly on this link:
https://mm2020rwanda.com/mm2020/ and
https://www.facebook.com/RwandaMM2020/

Also if you have any questions, do not hesitate to contact us on amsb-bulgaria@ifmsa.org and chair@mm2020rwanda.com

To apply, fill out this google form: 
https://forms.gle/gDggfCV9fnSF6HY68 h

The meeting is in English language, therefore please fill the form in English. Applications in Bulgarian Language will NOT be considered.

Deadline: 30.10.2019 23:59 GMT+2 (Bulgaria time zone).

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment