logo_scoph_rgb_billboard_smallКомитетът по обществено здраве (SCOPH) обединява студенти по медицина, които искат да учат, да развиват умения, да си сътрудничат, да изследват и да споделят идеи, когато става въпрос за решаване на всички въпроси, свързани с общественото здраве, включително глобалните здравни проблеми, здравни политики, промоция на здравето и образователни дейности.

Комитетът по обществено здраве е най-активният комитет на АСМБ и IFMSA. Все пак календарът на «Световната здравна организация» е пълен с дни, целящи превенцията и информиране на световното население по въпроси, свързани с различни болести.

Всяка от кампаниите е винаги насочена към широката общественост, организирани са на лесно достъпно публично място. В зависимост от ангажираността на спонсорите кампаниите варират от раздаване на информационни брошури по дадена тема до извършване на профилактични прегледи, манипулации и раздаване на рекламни материали.

Всяка година комитетът организира следните кампании:

Хипертония
Диабет
Туберкулоза
Психично здраве
Ден против тютюнопушенето
Ден на болните от рак
Употреба на наркотици
Алкохол
И много, много други

Нашата задача е да информираме обществото, да предизвикаме промоцията на здраве!

И всичко това с цел да понижим разпространението на социално-значимите заболявания!