logo_scome_rgb_billboard_smallМедицинското образование е от значение не само за всеки студент по медицина, тъй като оформя качествата на бъдещите лекари, но и защото то определя качествата на медицинската грижа, получавана от пациентите. Освен това то представлява съществена част от живота на всеки студент медик. Целта на SCOME – the Standing Committee on Medical Education (Комитет по медицинско образование) – като част от IFMSA още от създаването ѝ през 1951 г., е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по Медицина в България и по света.

Ние от SCOME се питаме дали студентите, обучавани по т.нар. класически програми, са готови да се справят с нуждите на здравеопазването в съвременното общество. Изследванията показват, че модерните учебни програми с доста по-голяма вероятност подготвят студентите и създадат лекари готови за новите предизвикателства, пред които те се изправят. Големи промени в образователните програми обаче стават постепенно и ние се стараем да ги насочваме в правилната посока. SCOME е винаги насреща, за да посрещне изискванията на студентите и да подбужда факултета към промяна в името на по-добра учебна среда за всеки студент.

Студентите са едни от най-важните фигури в медицинското обучение и затова SCOME се старае да им дава шанс да изразят позицията си по отношение на образованието си и да са активни участници в образователния процес, а не да са безгласни букви.

Освен че се бори за подобряването на обучението като цяло, което отнема време и резултатите са видни след по-дълъг срок, SCOME непрекъснато подпомага развитието на студентите и чрез различните кампании и проекти, които системно организира. Това дава шанс на бъдещите лекари да открият и развият още повече своите качества и умения.

Цели и задачи:

– Да представя и защитава интересите на студентите от всяко ниво на обучение;
– Да подпомага обучителния процес, осъщесвявайки връзка между факултета и студентите;
– Да дава конструктивни предложения за повишаване стандарта на обучение;
– Да огранизира кампании, целящи развитие на познанията на студентите;
– Да увеличи познанията на студентите за Медицинското образование и повиши техните възможности за управление на обучението им;