Кандидатстване за второ класиране за обменен сезон 2020/2021 |Application for second ranking – exchange 2020/2021

Най-доброто остава за накрая?

Това са държавите, налични за второ класиране.
За да кандидатствате трябвате да попълните бланката по-долу и да изпратите своите документи на имейл exchanges.amsbulgaria@gmail.com  с тема:

2 имена и юридическо лице (напр. „Иван Иванов – АСМБ – Плевен“)


Задължителните документи са:
1.Уверение за успех от предходните 2 семестъра
2.Уверение за членство към съответното Юридическо Лице (напр. АСМБ – Варна) (свали от  тук –> Уверение_членство)
3.Документ за владеене на английски език (сертификат/диплома за средно образование/документ с хорариум)
4.Сертификат за обмен към IFMSA (ако сте били на такъв)

Ако имате други документи, които Ви носят точки по нашите критерии, прикачете и тях.

За кандидатстване за научен обмен трябва да имате завършен 1-ви семестър.
За професионален – завършен 3-ти.
Ако сте във втората част на 6-ти курс не можете да участвате!

Преди да кандидатствате за дадена страна, проверете условия  които трябва да спазвате на сайта на IFMSA:
тук за професионален обмен
тук за научен обмен

БЛАНКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzggORbBKh9JLjXEMK6ZnaM-TgxBwxQv2DG_C-57z54GgehA/viewform

КРАЕН СРОК: 22.11.2019, 23.59 часа

…………………………………………………………………………………….

Leaving the best for last?

These are countries for the second ranking.

To apply you need to fill in the form below and send the required documents on the following email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com, with subject:
2 names and Local Committee (e.g. Ivan Ivanov – AMSB Pleven)


The obligatory documents are:
1. GPA for the last two semesters
2. Document certifying you are a member of your respective LC (ex. AMSB – Varna)
3. Language certificate
4. Certificate for previous exchanges (if you have been )


If you have other documents that bring you more points according to our criteria attach them too.

For you to take part in Research exchange you must have finished your first semester
For Professional exchange you must have finished your third semester
If you are in the second part of your 6-th course you cannot take part in the exchange.

Before you choose any country, please read it’s Exchange condition in the IFMSA webpage:
here for professional exchange
here for research exchange

GOOGLE FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzggORbBKh9JLjXEMK6ZnaM-TgxBwxQv2DG_C-57z54GgehA/viewform

DEADLINE:
22.11.2019, 23.59h

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment