Второ класиране за обменен сезон 2020/2021

Второ класиране за обменен сезон 2020/2021

Честито на всички класирани за обменен сезон 2020/2021!

Следващата стъпка е да изпратите имейл за потвърждение/отказ на локалните ви отговорници, при липса на такъв, класираният губи мястото си. Ето и имейлите:

За АСМБ-София:

– професионален обмен – leo.amsb.sofia@gmail.com

– научен обмен – lore.amsb.sofia@gmail.com

За АСМБ-СУ:

– професионален обмен – leo.asmbsu@gmail.com

– научен обмен – lore.asmbsu@gmail.com

За АСМБ-Плевен:

– професионален обмен – leo.amsbpleven@gmail.com

– научен обмен – lore.amsbpleven@gmail.com

За АСМБ-Варна:

– професионален обмен – leo.varna.official@gmail.com

– научен обмен – amsb.varna.score.official@gmail.com

За АСМБ-Стара Загора:

– професионален и научен обмен – loreamsbstarazagora@gmail.com

За АСМ-Пловдив:

– професионален обмен – scope.asm.plovdiv@gmail.com

– научен обмен – score.asm.plovdiv@gmail.com

КРАЕН СРОК: 29.11.2019, 23.59 часа

……………………………………………………………………………………………………………

Congratulations to everyone

The next step it to send an email to your LEO/LORE with you confirmation/denial for the country. If you don’t send an email, you automatically lose the country. Here are the emails:

AMSB-Sofia:

– professional exchange – leo.amsb.sofia@gmail.com

– research exchange – lore.amsb.sofia@gmail.com

AMSB-SU:

– professional exchange – leo.asmbsu@gmail.com

– research exchange – lore.asmbsu@gmail.com

AMSB-Pleven:

– professional exchange – leo.amsbpleven@gmail.com

– research exchange – lore.amsbpleven@gmail.com

AMSB-Varna:

– professional exchange – leo.varna.official@gmail.com

– research exchange – amsb.varna.score.official@gmail.com

AMSB – Stara Zagora:

– professional and research exchange – loreamsbstarazagora@gmail.com

AMS-Plovdiv:

– professional exchange – scope.asm.plovdiv@gmail.com

– research exchange – score.asm.plovdiv@gmail.com

DEADLINE: 29.11.2019, 23.59h

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment