Време за обмен!

Отново дойде онази част от годината, в която ще имате възможността да участвате в обменните програми на АСМБ.

Споделяме с вас списъка с новите договори за обмен на АСМБ за 2017 година. Разгледайте ги и се свържете с вашите Локални отговорници по обмен за допълнителна информация относно критерии, срокове за кандидатстване и необходими документи.

countries

Контакт с Националните отговорници по обмен:

Иванета Недкова – National Exchange Officer (neo@amsbulgaria.net)

Петя Петрова – National Exchange Officer – Outgoings (neo@amsbulgaria.net)

Жанет Райчева – National Officer on Research Exchange – Incomings & Outgoings (nore@amsbulgaria.net)

 

It’s that time of the year again when you have the opportunity to participate in the exchange programs of AMSB. We provide you with the list containing the new exchange contracts of AMSB for 2017. Take a look and contact your Local Exchange officers or your Local officers on Research Exchange to receive additional information about the exchange criteria, deadlines for applying and necessary documents

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment