Време е за обмен! / Time for Exchanges!

Скъпи колеги, споделяме с вас възможността за кандидатстване за професионален или научен обмен в друга страна. За да кандидатствате трябвате да попълните бланката по-долу и да изпратите своите документи на имейл: neo.amsbulgaria@gmail.com  с тема:2 имена и юридическо лице (напр. „Иван Иванов – АСМБ – Плевен“)

Задължителните документи са:
1.Уверение за успех от предходните 2 семестъра.
2.Уверение за членство към съответното Юридическо Лице.
3.Документ за владеене на английски език (сертификат/диплома за средно образование/документ с хорариум).
4.Сертификат за обмен към IFMSA (ако сте били на такъв).
Ако имате други документи, които Ви носят точки по нашите критерии, прикачете и тях.
За кандидатстване за научен обмен трябва да имате завършен 1-ви семестър.За професионален – завършен 3-ти.Ако сте във втората част на 6-ти курс не можете да участвате!
Преди да кандидатствате за дадена страна, проверете условия  които трябва да спазвате на сайта на IFMSA:– тук за професионален обмен: https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/scope– тук за научен обмен: https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/scoreКритерии за кандидатстване за обмен тук: https://amsbulgaria.net/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/criteria/

Бланка за кандидатстване: https://forms.gle/GRuEwGQqiYiPPp7J7
Краен срок за подаване на документи: 23.10.2022 година, 18:00
Държавите за кандидатстване можете да видите отдолу.При въпроси – обърнете се към локалните си отговорници.
Желаем Ви успех!

To apply you need to fill in the form below and send the required documents on the following email: neo.amsbulgaria@gmail.com, with subject:

2 names and Local Committee (e.g. Ivan Ivanov – AMSB Pleven)

The obligatory documents are:

1. GPA for the last two semesters

2. Document certifying you are a member of your respective LC 

3.Language certificate

4.Certificate for previous exchanges (if you have been )

If you have other documents that bring you more points according to our criteria attach them too.

For you to take part in Research exchange you must have finished your first semester

For Professional exchange you must have finished your third semester

If you are in the second part of your 6-th course you cannot take part in the exchange.

Before you choose any country, please read it’s Exchange condition in the IFMSA webpage:

– here for professional exchange: https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/scope

– here for research exchange:  https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score

Application form: https://forms.gle/GRuEwGQqiYiPPp7J7

Deadline: 23.10.2022, 18:00

The places you can select you can see below.

If you have questions ask your local officers.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment