Виртуален Exchanges Fair

❗English Below❗

🔵 Скъпи колеги, Комитетът по Професионален обмен ви предоставя възможност да се включите във виртуален Exchanges fair, организиран от MSAKE (Кения). Участие в него ще вземе АСМБ, FIMSIC Finland, SLEMSA Sierra Leone, като по време на събитието ще бъдат засегнати важни теми, като академично качество, социална програма, настаняване, кандидатстване за виза и следдипломни възможности, включени в Професионалния обмен на всяка една от изброените държави!
🔹Участието ще ви донесе точки за обмен!
🔹Ще ви обогати представата как протича Професионалния обмен в АСМБ, Финландия, Сиера Леоне и Кения
🔹Ще ви помогне в избора за кандидатстване за обмен през следващия обменен сезон

Кога? 11.01 18:00ч.

Meeting ID: 844 5843 7185
Passcode: 127108

💙Очакваме ви!

~EN~

🔵 Dear colleagues, the Standing Committee on Professional Exchange offers you the opportunity to participate in a virtual Exchanges fair organized by MSAKE (Kenya). The NMOs who will present will be ASMB, FIMSIC Finland, SLEMSA Sierra Leone, and important topics such as academic quality, social program, accommodation, visa application and postgraduate opportunities will be included as part of the Professional Exchange of each of these NMOs!
🔹Participating, you will earn exchange points!
🔹It will enrich your idea of how the Professional Exchange takes place in ASMB, Finland, Sierra Leone and Kenya
🔹It will help you in choosing your dream country when you apply for exchange in the next exchange season

When? 11.01 6:00 p.m.

Meeting ID: 844 5843 7185
Passcode: 127108

💙We are waiting for you!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment