TRAINING NEW TRAINERS Plovdiv, 2019

English below

Скъпи АСМБейци,

В навечерието на 35-та Юбилейна Пролетна Национална Среща, АСМБ Ви поднася една голяма изненада! Точно преди най-голямото събитие на АСМБ ще се състои Training New Trainers (TNT) в Пловдив от 1 до 5 април 2019 г.

TNT Plovdiv 2019 е вълнуваща възможност да придобиеш или развиеш качества на обучител, признат от International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Събитието ще бъде ръководено от опитни треньори, сертифицирани от IFMSA и ще покрие важни моменти от ключови „меки“ качества като лидерство, мотивация, управление на времето, „burnout“ превенция и много други!

На TNT Plovdiv 2019 ще придобиеш всички важни умения за превръщането ти в подготвен обучител. Ще бъдат засегнати:

 • Групова динамика
 • Създаване на план за обучение
 • Презентационни умения
 • Фасилитаторство

Разбира се, ще можеш да се включиш в интересната социална програма, която включва:

 • Обиколка на Пловдив
 • Караоке вечер
 • Дискотека

Провеждането на занятията ще бъде в Младежкия дом на гр. Пловдив. Треньорите ще получат всички необходими канцеларски материали за техните сесии.

Настаняването на участниците ще бъде в студентските общежития на МУ-Пловдив. В стаите ще бъдат настанени по няколко участници.

Такса за участие:

 • Ранна регистрация: 90 EUR
 • Късна регистрация: 95 EUR

Таксата включва:

 • Пълен храноден (закуска, обяд, вечеря) през цялото събитие
 • Материали
 • Настаняване за 5 дни (4 нощувки)
 • Социална програма

Максимален брой участници: 15. Първите 10 избрани ще се възползват от намалението на ранната регистрация.

Срок за регистрация: 22 март 2019 г., 23:59 ч.

Регистрация за участник: https://goo.gl/B9z8PC

Бъди треньор на TNT Plovdiv 2019!

За треньорите е предвидено:

 • Настаняване за 5 дни (4 нощувки)
 • Пълен храноден (закуска, обяд, вечеря) през цялото събитие
 • Връщане до 50 EUR за транспорт при предоставена фактура
 • Социална програма
 • Пълната подкрепа на организационния комитет за провеждането на сесиите

Треньорите не заплащат такса за участие, а получават пълен регистрационен пакет + 50 EUR за пътни при предоставена фактура. Срокът за апликация за треньор също е 22 март 2019 г., 23:59 ч.

Регистрация за треньор: https://goo.gl/txyzH1

За всякакви въпроси можете да се обръщате към
amsb-bulgaria@ifmsa.org

Запознай се с повече детайли тук: https://issuu.com/amsbbulgaria/docs/project_outline__1__

Dear IFMSA friends,

On the verge of our 35th National General Assembly, we have decided to organize a humble pre-NGA in the form of a TNT Plovdiv 2019 (1st-5th of April), and we are more than thrilled to invite you to join us and participate in it. We in AMSB realize the importance of having an arsenal of trainers, which is why we have decided to organize this event, and make it as accessible to participants as possible because we believe that everyone should have a chance to develop their skills and become a better version of themselves.

The Training New Trainers (TNT) workshop is an exciting opportunity for you to grow your skills as a trainer…

But what should you even expect?

The TNT will last five days of sessions. The event will be facilitated by experienced IFMSA certified trainers and it will cover soft skills training topics such as leadership, motivation, time management, burnout prevention and so much more!

During the TNT you’ll gain all the key skills to become a trainer yourself:

 • Group dynamics
 • Training design
 • Presentation skills
 • Facilitation

It’s not all work and no play! The Social Program features:

 • Walking Tour Around Plovdiv
 • Karaoke Night
 • Club Night Out

The Venue: You will be staying at the student dormitories of the Medical University of Plovdiv. Participants will be sharing rooms – you can opt for female or male-only room if you prefer.

The training space: The sessions will take place in the Youth Centre of Plovdiv (Младежки Дом). Trainers will be provided with enough space and materials to comfortably facilitate the sessions

REGISTRATION PACKAGE:

 • Early fee: 90 EUR
 • Late fee: 95 EUR

A total number of 15 participants will be selected based on motivation. The first 10 (based on application date) will take advantage of the early fee. Submit your application ASAP -> you are more likely to be among the early bird registrations .

Apply by March 22nd 2019, 23:59 GMT

Apply to participate: https://goo.gl/B9z8PC

What does it include?

 • Training sessions
 • Materials
 • Accommodation for all five days (four nights)
 • Full board (vegan and vegetarian options available)
 • Social program

COME BE OUR AWESOME TRAINER: Apply to facilitate the TNT by March 22nd!

Trainers will be provided with:

 • Five days (four nights) accommodation
 • Full board 50 EUR transportation budget (provided that they present the proper invoices)
 • Social program
 • The OC’s full support for facilitating the sessions

Trainers don’t pay a registration fee. They receive the full registration package + 50 EUR travel reimbursement.

Apply as a trainer: https://goo.gl/txyzH1

The OC is happy to assist and answer any questions that might come up – please don’t hestate to contact us at amsb-bulgaria@ifmsa.org

Find out more in the ivitation pack: https://issuu.com/amsbbulgaria/docs/project_outline__1_

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment