Заедно в борбата с рак на гърдата

За 28-а поредна година човечеството ще отбележи октомври като световен месец за борба с рака на гърдата. През 1985 година ,октомври, е обявен за месец за борба с коварното заболяване. В самото начало идеята е да се популяризира мамографията като ефективно средство за ранно откриване и лечение рака на гърдата.

От рак на гърдата у нас боледуват над 31 000 жени. Всяка година коварната болест напада 3000 представителки на нежния пол. За съжаление само 14 на сто от заболелите се диагностицират в началния стадий на заболяването.

Днес хиляди хора по света възприемат октомври като месец за активни разяснителни кампании относно причините, превенцията и лечението на болестта.

През месец октомври се провежда 2-ра Национална информационна кампания на Асоциацията на студентите по медицина –България -“Заедно в борбата с рак на гърдата” на под мотото “Отговорно е да си Жена, имаме право да сме информирани!” ,която има за цел обучението на младите лекари – студенти на основните превантивни мерки, критерий за диагностика и лечение на заболяването и информирането на жените на основните стъпки за самоизследване, като първа стъпка в превенцията на заболяването.

Кампанията ще се проведе във всички медицински университети в страната като населението ще бъде информирано за рисковите групи, начините за самоизследване и вариантите за изследване с образни методи. Тази година комитетите, които се занимават активно с кампанията са: «Човешки права и мир», «Сексуално и репродуктивно здраве, включващо ХИВ/СПИН» и «Обществено здраве.

АСМБ дава акцент и на факта, че макар и рядко от рак на гърдата боледуват и мъже. Всички ние заслужаваме да бъдем информирани!

Ще бъде снемана анкета в 6-те медицински университетски града в страната, която цели да се проучи каква част от населението на България е в рискова група, има фамилна обремененост, до колко са запознати хората с заболяването. След обобщаването на статистическите данни от цялата страна, АСМБ ще излезе с научно съобщение за своето проучване и препоръка на базата на събраните факти.

Ние вярваме, че за добрата превенция, има значение най – вече добрата информираност!

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment