Второ класиране за обмен

Второ класиране е тук 🔥

Тук ще намерите второ класиране за обменен сезон 2019/2020. Честито на всички!

Следващата стъпка е да потвърдите участието си като изпратите имейл на локалните отговорници по професионален и научен обмен от вашия клон.

СРОК: 25.11 23:59!

За всички останали, следете сайта и фейсбук страницата ни за повече информация относно бъдещи освободени договори.

Напомняме на всички класирани досега, че срокът за пращане на вашите Application Forms (AFs) е 16.12. Какво е това и как да подходите към тях? Очаквайте повече информация от локалните ви отговорници по професионален и научен обмен.

🌍

****************************************

Please find above the placement for exchanges in our second ranking. Congratulations to everyone!

Next, you need to confirm your place by writing an email to your Local Exchange Officer (LEO) for Professional Exchange or Local Officer on Research Exchange (LORE) for Research Exchange.

DEADLINE: 25.11 23:59!

For everyone else, stay tuned for more information about any additional available contracts.

A reminder for everyone, who’s going on an exchange next season, that the deadline for sending your Application Forms (AFs) is 16.12. What are they and how to fill them out? Expect more information from your Local Exchanges Officers very soon.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment