SCOME tour: Най – новият мащабен Национален проект на АСМБ

Нима си ентусиазиран първокурсник, студент по медицина, който се чуди какво го очаква през следващите 6 години или пък си студент от по-горните курсове, който все още не е запознат с възможностите, които се предоставят по време на твоето обучение?!?
Е, имаме стархотни новини! Точно от теб имаме нужда, а и ти от нас! Защо ли?!? Грабни своите приятели и заповядайте на първия по рода си SCOME tour, където ще бъдете омаени от мащабността и енергията, носеща се в света на активните студенти-медици от 122 страни в цял свят!

Не пропускайте шанса да се включите в огромното семейството на Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ) и International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), както и света на медицинското образование – SCOME (the Standing Committee on Medical Education)!
Медицинското образование представлява съществена част от живота на всеки студент медик, тъй като оформя качествата на бъдещите лекари, но и защото то определя качествата на медицинската грижа, получавана от пациентите. Целта на SCOME като част от IFMSA още от създаването ѝ през 1951 г., е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по медицина в България и по света.

Харесайте официалната страница на Комитета по медицинско образование (SCOME) към Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ), за да сте в крак с новостите и възможностите, които Медицинското образование предоставя не само в България, но и по света!
https://www.facebook.com/MedEdBulgaria

Полезни връзки:
http://amsbulgaria.net/
http://ifmsa.org/

ОЧАКВАМЕ ВИ!

plakat-final-scome-rastered.jpg445 - Copy
English:

Are you an enthusiastic freshman wondering about what’s going to happen in the next six years, or you are a more senior medical students who still isn’t aware of the opportunities waiting for you during medical school ?!?

We have great news! We need exactly you, and you need us! Why?!? Get your friends and join the first of its kind SCOME Tour where you will be inspired and motivated by the energy, ambition and enthusiasm of the proactive medical students serving their communities worldwide.

Don’t miss your chance to join the big family of the Association of Medical Students in Bulgaria (AMSB) and the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), as well as the incredible world of medical education – SCOME (the Standing Committee on Medical Education)!

The Medical Education is of great importance not only to the medical students, but also to the patients and the whole healthcare system, because it develops the knowledge, skills and qualities of future physicians, and thus increases the quality of care that patients receive. The aim of SCOME as part of the IFMSA from its establishment in 1951, is to create an optimal educational environment for all medical students in Bulgaria and worldwide.

Follow the official Facebook page of SCOME Bulgaria in order to be informed about the advancement of the medical education as well as with the opportunities it gives not only in Bulgaria but worldwide.
https://www.facebook.com/MedEdBulgaria

Soon in your medical university!!!

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment