Управителен съвет
Камелия Димитрова

Председател

e-mail: president@amsbulgaria.net


Десислава Господинова

Заместник-председател по Вътрешна дейност

e-mail: vpi.amsb@gmail.com


в.и.д. Заместник-председател по Международна дейност

e-mail: amsb-bulgaria@ifmsa.org


Делян Миран

Секретар

e-mail: secretary.amsbulgaria@gmail.com


Антон Шопов

Връзки с обществеността и комуникацията

e-mail: pr.amsbulgaria@gmail.com


Теодора Генчева

Национален отговорник по Изграждане на капацитет

e-mail: cb.amsbulgaria@gmail.com


в.и.д. Национален отговорник по Репродуктивно здраве

e-mail: nora@amsbulgaria.net


Антоанета Бранкова

Национален отговорник по Медицинско образование

e-mail: nome.amsb@gmail.com


Божидар Вълков

Национален отговорник по Обществено здраве

e-mail: npo.amsbulgaria@gmail.com


Abdulrahman Arwani 

Национален отговорник по Човешки права и мир

e-mail: norp.amsbulgaria@gmail.com


София Попова

Национален отговорник по Професионален обмен (заминаващи)

e-mail: neo.amsbulgaria@gmail.com


Стиляна Аврамова


Национален отговорник по Професионален обмен (пристигащи)

e-mail: neo.amsbulgaria@gmail.com


Ерсин Алишев

Национален отговорник по Научен обмен (пристигащи)

e-mail: nore.amsbulgaria@gmail.com


Симона Тодорова

Национален отговорник по Научен обмен (заминаващи)

e-mail: nore.amsbulgaria@gmail.com


Дарина Стоянова

Председател на АСМБ – София

e-mail: president@amsb-sofia.org


Цветослава Илиева

Председател на АСМБ – Плевен

e-mail: asmb.pleven@gmail.com


Митко Господинов

Председател на АСМБ – Софийски университет

e-mail: president.asmbsu@gmail.com


Костадин Тошев

Представител на АСМБ – Стара Загора

e-mail: amsbstarazagora@gmail.com


Павло Славов

Председател на АСМБ – Варна

e-mail: president.amsb.varna@gmail.com


Кристина Петрова

Представител на АСМ – Пловдив

e-mail: president.asm.plovdiv@gmail.com


Екатерина Лалева

Представител на АСМБ – Бургас

e-mail: amsb.burgas@gmail.com


Съвет по контрол и качество


д-р Аглика Бяндова

АСМ-Пловдив

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Aparajeya Shanker

АСМБ-Плевен

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Цветелина Спасова

АСМБ-Стара Загора

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Трифон Трифонов

АСМБ-Софийски университет

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Мирослава Грозева

АСМБ-София

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Николай Момчев

АСМБ-Варна

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net