Управителен съвет
Ирена Мирчева

Председател

e-mail: president@amsbulgaria.net


Ирен Ангелова

Заместник-председател по Вътрешна дейност

e-mail: vpi.amsb@gmail.com


Аксиния Миланова

Заместник-председател по Международна дейност

e-mail: amsb-bulgaria@ifmsa.org


Цветослава Илиева

Секретар

e-mail: secretary.amsbulgaria@gmail.com


Антон Шопов

Връзки с обществеността

e-mail: pr.amsbulgaria@gmail.com


Есра Ведат

Национален отговорник по Изграждане на капацитет

e-mail: cb.amsbulgaria@gmail.com


Юскан Дурмуш

Национален отговорник по Репродуктивно здраве

e-mail: nora@amsbulgaria.net


Камелия Димитрова

Национален отговорник по Медицинско образование

e-mail: nome.amsb@gmail.com


Трифон Трифонов

Национален отговорник по Обществено здраве

e-mail: npo.amsbulgaria@gmail.com


Емил Неделчев

Национален отговорник по Човешки права и мир

e-mail: norp.amsbulgaria@gmail.com


Александра Неделчева

Национален отговорник по Професионален обмен (заминаващи)

e-mail: neo.amsbulgaria@gmail.com


Николай Йорданов


Национален отговорник по Професионален обмен (пристигащи)

e-mail: neo.amsbulgaria@gmail.com


Аксиния Миланова

Национален отговорник по Научен обмен (заминаващи)

e-mail: nore.amsbulgaria@gmail.com


Никола Картелов

в.и.д. Национален отговорник по Научен обмен (пристигащи)

e-mail: nore.amsbulgaria@gmail.com


Антоана Гочева

Председател на АСМБ – София

e-mail: president@amsb-sofia.org


Наталия Бърдарска

Председател на АСМБ – Плевен

e-mail: asmb.pleven@gmail.com


Сияна Йотова

Председател на АСМБ – Софийски университет

e-mail: president.asmbsu@gmail.com


Цветелина Спасова

Представител на АСМБ – Стара Загора

e-mail: cvetii.spasova@gmail.com


Николай Момчев

Председател на АСМБ – Варна

e-mail: svetoslav.muvarna@gmail.com


Аглика Бяндова

Представител на АСМ – Пловдив

e-mail: president.asm.plovdiv@gmail.com


Екатерина Лалева

Представител на АСМБ – Бургас

e-mail: amsb.burgas@gmail.com


Съвет по контрол и качество


Йолин Дончева

АСМ – Пловдив

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Станиан Стоянов

АСМБ – Стара Загора

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Ралица Маринова

АСМБ – Варна

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Анелия Зашева

АСМБ – София

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Мария-Теодора Христова

АСМБ – Плевен

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net


Борислава Динева

АСМБ – Софийски университет

e-mail: control.commission@amsbulgaria.net