Становище относно промени в Закона за здравето във връзка с тютюнопушенето

Вътрешен правилник 2016/2017

Становище АСМБ – Специализации
Анкета „Наредба 34“ 2013

Становище тютюнопушене 2013
Протест насилие над медици 2013

Становище
Вътрешен Правилник за работа на НУС 2014/2015

Декларация от АСМБ до БЛС