Всички хора по света могат да спасяват живот

Aсоциация на студентите-медици в България (АСМБ) ще отбележи  Световен ден на рестартирането на сърцето. 

През 2012 г. Европейският парламент призова Комисията и държавите-членки на съюза да създадат Европейска седмица за повишаване на информираността относно сърдечния арест, насочена към повишаване на осведомеността и образованието на широката общественост, лекарите и здравните специалисти.

От тази година 16 октомври е обявен за Световен ден на рестартирането на сърцето и се превръща в международна кампания, която обхваща целия цивилизован свят. Целта на инициативата е повече хора да се научат да извършват кардиопулмонална реанимация (КПР) и автоматична външна дефибрилация (АВД) на човек със спряло сърце до пристигането на линейка.

В България инициативата се осъществява за трета поредна година, като този път основен неин организатор са фондация „Първите три минути“ и Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ. Основна цел е медици и немедици да се обединят около каузата, защото всички усилия си заслужават, дори само още един живот да бъде спасен!

До момента в инициативата са привлечени и доброволци на Асоциацията на студентите-медици в България, Българския Младежки Червен кръст, Университетския аварийно-спасителен отряд и др.

В рамките на седмицата от 16-и октомври ще започне информационна кампания чрез раздаване на флаери от доброволци на организациите-партньори, центровете по спешна медицинска помощ и спешните отделения в цялата страна. Ще бъдат организирани безплатни обучения и демонстрации на обществени места, в училища и учебни центрове.

Ако желаете да се включите в подкрепа на каузата за привличане на повече последователи може да добавите рамка за профилната ви снимка във фейсбук: https://www.facebook.com/profilepicframes?query=World%20Restart%20a%20Heart%20Day 

Дейности в кампанията „Всички хора по света могат да спасяват живот“ по повод Световния ден на рестартирането на сърцето – 16.10.2018 г.

N Дата Час Място Дейност
1 16.10 10:00-11:00 БТА Пресконференция с участие на националните консултанти по спешна медицина и кардиология и представители на Фондация „Първите три минути“, НАРСМП и АСМБ
2 16.10 18:00-20:00 България Мол Демонстрации и обучения по КПР и АВД с участие на инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com, доброволци на УАСО и АСМБ-София.
3 16.10 18:00-20:00 София Ринг Мол Демонстрации и обучения по КПР и АВД с участие на инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com, доброволци на УАСО и АСМБ-София.
4 18.10 11:00-12:00 191 ОУ „Отец Паисий“ Демонстрации и обучения по КПР и АВД с участие на инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
5 19.10 10:00-12:00 ЧИСУ Дрита Демонстрации и обучения по КПР и АВД с участие на инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
6 20.10 08:30-10:00 Национална среща на АСМБ Уъркшоп по КПР и АВД за студенти по медицина от всички медицински университети в страната
7 20.10 13:00-15:00 Музейко Демонстрации и обучения по КПР и АВД с участие на инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
8 16-21.10 текущи БМЧК Информационна кампания и дейности с участие на доброволци на БМЧК в страната
9 16-21.10 текущи АСМБ Информационна кампания и дейности с участие на доброволци на АСМБ в страната
10 16-21.10 текущи НАРСМП Информационна кампания и дейности с участие на ЦСМП и СО в страната
11 16-21.10 текущи CredoWeb Стартиране на обществена дискусия между медици и немедици на тема „Може ли всеки човек да спасява живот?“

 

 

Author Info

president

No Comments

Post a Comment