Координатори на проекта „Промяна на Кандидатстудентските изпити“ на АСМБ към комитета SCOME

Благодарим на всички кандидатирали се за координатори на проекта към SCOME. След внимателно изчитане на всички постъпили кандидатури беше избран по един кандидат от всички Юридически лица членове на АСМБ.

  1. Станислав Морфов – АСМБ Варна
  2. Йолин Дечева – АСМ Пловдив
  3. Петър Бонев – АСМБ София
  4. Цвета Стефанова – АСМБ Софийски университет
  5. Мария-Теодора – АСМБ Плевен
  6. Християн Минчев – АСМБ Стара Загора

Напомняме на всички пуснали своята кандидатура, както и всеки един член на АСМБ, че
може да участва в този проект и да спомага за неговото реализиране.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment