Общо събрание на НМФ

Общо събрание на НМФ

Днес на 17.12.2016г. се проведе Отчетно-изборно събрание на Национален младежки форум(НМФ)Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 46 неправителствени младежки организации.

Асоциация на студентите-медици в България(АСМБ) е една от организациите основатели на НМФ. От основаването на НМФ до сега АСМБ е взимало активно участие в обсъждането на младежките политики и младежката дейност.

Имаме удоволствието да ви информираме, че кандидатът на АСМБ за член на Управителен съвет на НМФ – Станислав Морфов бе избран на днешното събрание.

new

 

Екипът на АСМБ му честити и пожелава успешен мандат.  Поздравяваме също така  новоизбраният председател Илина Мутафчиева и заместник-председатели на Форума – Александра Mирчева и Георги Мерджанов, както и целият Управителен и Контролен съвет за 2017.

 

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment