Иванета Недкова от АСМБ – СУ е трейнър на ПРЕТ в Дубай

Иванета Недкова от АСМБ – СУ е трейнър на ПРЕТ в Дубай

Иванета Недкова е една от най- големите гордости на АСМБ. Тя се развива успешно на Национално и Международно ниво.  А един от последните й успехи е именно заминаването й на 16.09.205 като трейнър на ПРЕТ в Дубай.
Иванета е член  на АСМБ от февруари 2014. Започва с кампании към своя локален комитет. През октомври 2014 за първи път се запознава от близо с обмненните програми на IFMSA, когато вземa участие в СРТ България 2014. Присъствалa e  на Националната среща във Варна през същата година. През февруари 2015 e избрана за локален отговорник по обмените – LЕО, а през март e избрана за делегат в Генералната Асамблея на IFMSA  в Анталия, Турция. Там присъства на сесиите на комитета по професионален обмен. През месец май става официален трейнър към IFMSA, след като взема участие в ТНТ в Египет. Малко по-късно e избрана и за Асистент на Националния отговорник по обмен в АСМБ – NЕО. Като част от желанието й да се развива на международно ниво се включва в малка работна група, свързана с промените в комитета по професионален обмен, където главен координатор е директорът на комитета, а те е  избрана за координатор на групата за Трилатерални обмени.
Иванета, Екипът на АСМБ ти пожелава успех!

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment