Кандидатстването за обмени започна! Applying for exchanges has just started!

Уважаеми колеги,
>>>Това е регистрационната бланка< << , която всеки желаещ да участва в обменните програми за сезон 2016/2017 трябва да попълни.Бланката съдържа въпроси относно личните ви данни (курс, университет и т.н), желани държави, успех от предходната година (като задължително трябва да прикачите документ подписан и подпечатан от университета, който удостоверява попълнения успех), научна дейност (в тази графа е необходимо опишете сертификатите и научните си разработки ), да опишете сертификати за владеене на език, заемане на длъжност на национално или локално ниво(ако имате),позиция в ИФМСА , международни събития и срещи към ИФМСА. Документите Ви трябва да бъдат изпратени на официалния емайл за кандидатсване exchanges@amsbulgaria.net .
Ако имате някакви въпроси можете да се обърнете към нас на e-mail: exchanges@amsbulgaria.net
Повече информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите в раздел ОБМЕНИ
Благодарим Ви за участието!
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 18.11.2016г 23:59!

–––

Dear colleagues ,
>>>This is the registration form< << which everyone ,who wants to take part in the exchanges for season 2016/2017, must fill. The form contains questions regarding your personal information (year of study, university etc.), your preferred countries, average marks from the previous two semesters (the document must be attached and signed by the university, which authenticates the average mark), scientific activity (you must describe your certificates for congresses,schools and so on), language certificate (you must describe the language certificate), your position on a local or national level in ASMB(if you have one), position in IFMSA, certificates from international events and meetings from IFMSA. Your documents must be scanned and sent to the official email exchanges@amsbulgaria.net .
If you have any questions don’t hesitate to contact us at exchanges@amsbulgaria.net .
More information about the documents required you can find in the section EXCHANGES
Thank you for your participation!

DEADLINE FOR APPLYING IS 18.11.2016 23:59!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment