#AMSBNGA2015 Победител !

От състезанието с #amsbnga2015 печели снимката на Габриела Панайотова от АСМБ – Варна. Снимката, която тя е публикувала, печели 104 харесвания. Състезанието беше доста конкурентно, снимките на всички са много хубави и издават невероятното настроение на всички по време на националната среща. Тя печели чаша на АСМБ.

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment