Пролетната Национална среща на АСМБ в Плевен.

В периода 18-20 март в град Плевен се проведе XXIX-тата Национална среща на АСМБ . Участниците от шестте медицински факултета в страната бяха настанени в хотел Балкан ,който се намира в непосредствена близост до Медицинския Уневерситет в град Плевен . Това значително улесни всички колеги ,защото времето необходимо за достигане до сградите на университета бе сведено до минимум , с което се предостави повече време за работа , дебати и забавление.

Във всеки от комитетите с много ентусиазъм и енергия се разискваха належащи въпроси и се предлагаха нови идеи ,които с общи усилия да бъдат притворени в реалност.

В комитета по репродуктивно здраве и СПИН ( SCORA ) едни от най-обсъжданите въпроси бяха свързани с организирането на кампании насочени към повишаване на информируемостта и здравната култура на бъдещи майки. Също така усилено се дискутира създаването на канал в някои от сайтовете за видео споделяне , в който студенти по Медицина от цялата страна да качват информационни клипове , запознаващи хората с редица заболявания ,начините за тяхната превенция и актуални кампании ,които ще се провеждат. Не липсваха забавни енерджайзери и игри с цел сплотяване на колектива , но те бяха част от деня на всеки един от комитетите.

Комитетите по професионален и научен обмен ( SCOPE and SCORE) разделиха сесиите си спрямо опита на присъстващите – т.е. „нови“ и „локални“ . Обсъжда се базата данни в сайта ifmsa.org, критериите за обмен и др. Освен това се проведоха Study cases , които акцентираха на проблемите ,с които в комитетите могат да се сблъскат и начините за тяхното разрешаване.

В комитета по Медицинско Образование ( SCOME ) се обсъждаха начини за подобряване на качеството на учебните програми в медицинските университети и се генерираха идеи относно повишаване на тяхната ефективност.

В комитета по обществено здраве ( SCOPH ) бяха обсъждани насоките ,в които той ще се развива . В организираните малки работни групи всеки участник бе предоставена възможност да се запознае по дейтайлно със здравен проблем , с който се занимава комитета и начините за справяне с него.

Участниците в сесиите на комитета по човешки права и мир ( SCORP ) станаха част от обучение на тема peer-to-peereducation in human rights . Проведе се конферентен разговор между тях и единият от регионалните асистенти за SCORP за Европа. Комитета по човешки права и мир и комитета по обществено здраве участваха в симулационна игра за справяне с Епидемия , която бе изключително интересна за всички участници.

Вторият ден от Националната среща завърши с галавечеря , провела се в ресторанта на хотела , на която всички колеги имаха възможността да се веселят до късните часове на нощта , в приятната обстановка на вкусна храна ,хубава музика и добра компания. И така след дълги часове прекарани в усърдна работа и много забавление XXIX-тата Национална среща на АСМБ завърши.

Очакваме ви на следваща ,за да успеете да се докоснете до нашия колективен дух и обща кауза – Любовта към Медицината ни обединява !

 

                    Димитър Мицев

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment